Ubóstwo, wielodzietność, patriarchat, fanatyzm, terror…

Czy skojarzyłbyś to z Irlandią?

Jeszcze 30 lat temu kraj ten był jednym z najbardziej zacofanych i ubogich krajów Europy. Zdominowana przez rolnicze społeczeństwo z głęboko zakorzenioną religijnością i patriarchatem. Młode kobiety które „splamiły” honor rodziny więziono w przyzakonnych domach pracy, jeszcze do połowy lat 90tych. A w Irlandii północnej toczył się krwawy terror między zubożałymi katolikami a zamożniejszymi protestantami.

Dzięki reformom gospodarczym i za nimi idącą poprawą bytu, kraj przeobraził się w ciągu krótkiego czasu w zamożny i nowoczesny, przyczyniając się do pokojowego rozwiązania długoletniego konfliktu w Irlandii Północnej.

Eliminacja nierówności społecznych i poprawa warunków życia to najlepsze lekarstwo na zacofanie i terroryzm.

Paweł Raszeja

 

Facebooktwitter