Digitalna rewolucja dopiero się zaczyna: autonomiczne samochody, robotyka, sztuczna inteligencja wpłyną fundamentalnie na każdą dziedzinę naszego życia. Również osiągnięcia w naukach społecznych oraz ogólne zrozumienie natury człowieka wzmocnią proces, umożliwiając postęp całej cywilizacji. Aby ten moment optymalnie wykorzystać musimy poznać i zrozumieć płynące z niego korzyści oraz zagrożenia – to nasza misja. digitalni.pl chce przybliżyć społeczeństwu nadchodzące przemiany – chcemy informować, inspirować i motywować do działania, a wszystko w duchu wolności, demokracji i solidarności. Wierzymy, że dzięki nauce, nowym koncepcjom i technologiom możemy sprawić świat przyjaznym dla wszystkich ludzi.

Paweł Raszeja